Działalność deweloperska

Dekorator
W 2008 r. roku Dekorator sp. z o.o. poprzez spółkę zależną rozpoczęła realizację projektu developerskiego w Mieszkowie k. Magdalenki. W pierwszym etapie realizujemy 32 domy jednorodzinne o powierzchni 160-220 m2.

Powered by e-warsaw.CMS