Klient/ Najemnca: City Bank
Powierzchnia: 4500 m 2
Czas realizacji: 4 miesiące