Klient/ Najemnca: Park of Poland
Powierzchnia: 9000 m 2
Czas realizacji: 5 miesięcy